Spotykają się u nas

 • Emerytowani nauczyciele – spotkania w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 10-14

 • Polski Związek Emerytów i Rencistów – spotkania w poniedziałki w godz. 14-16 i w piątki w godz. 11-13

 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny 

 • Związek Inwalidów Wojennych

 • Związek Kombatantów RP i BWP 

 • Ognisko TKKF „Senior”  – spotkania w czwartki w godz. 10-12

 • Koło Łowieckie „Bażant” – spotkania w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17-19

 • Klub Kobiet „Amazonki” – spotkania we wtorki w godz. 15-17

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku  – spotkania w środy od w godz. 14-15.30 – odwiedź stronę UTW  https://www.utw-rumia.pl/

 • Polski Związek Wędkarski – spotkania w środy w godz. 17-19 (czas letni I i IV środa miesiąca)

 • Zespół zawodników gry w Baśkę

Skip to content