Historia

W latach pięćdziesiątych funkcję kulturalną w Rumi pełniła świetlica zakładowa Garbarni. Po przebudowie w 1960 roku została zaadoptowana na siedzibę Miejskiego Domu Kultury. Od 1963 roku mieściła się ona przy ulicy Sobieskiego 9. W 1965 roku kierownikiem  MDK został Bazyli Przybylski, który wraz z małżonką dokonywał zmian w życiu placówki. Zaczęły powstawać i rozwijać się koła zainteresowań i sekcje. Od połowy lat sześćdziesiątych, po dobudowie skrzydła, Miejski Dom Kultury dysponował salą widowiskową na ok. 400 miejsc oraz salą bilardową. Na terenie klubu funkcjonowała kawiarenka „Maleńka”. Młodzi rumianie rozwijali tu swoje pasje: muzyczne, teatralne, plastyczne oraz fotograficzne. Starsi mieszkańcy mogli korzystać z kółek brydżowych, szachowych, a także imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek krajoznawczych. W Miejskim Domu Kultury występowali artyści z Gdańska: aktorzy Teatru Ziemi Gdańskiej, Teatru Miniatura, muzycy z Filharmonii Bałtyckiej, gwiazdy muzyki rozrywkowej – Filipinki, Trubadurzy, Piotr Szczepanik, Czerwone Gitary i inni. W Domu Kultury powstawały zespoły bigbitowe, m.in. Rytmy, Wzburzone Wulkany, które następnie zmieniły nazwę na Poszukiwaczy. Działające przy klubie zespoły występowały podczas niedzielnych NON-STOPÓW, organizowanych w Domu Kultury, a także poza siedzibą placówki. Pod okiem instruktorów MDK funkcjonowały również zespoły wokalno-muzyczne: Legenda, Kasztanki oraz zespół teatralno-estradowy Zagórzanka. Ponadto działały: Teatr Poezji, Klub Amatora Plastyka, Miejska Orkiestra Dęta, Ognisko Muzyczne i Baletowe. Stałymi punktami programu działalności kulturalnej były: koncerty, występy teatralne, przeglądy zespołów artystycznych, wieczornice, prelekcje, spotkania autorskie, wieczory filmów oświatowych, wieczory bajek dla dzieci, sobotnie wieczorki taneczno-towarzyskie. Dwa razy w roku organizowano wystawy, na których swoją twórczość prezentowali malarze, plastycy, rzeźbiarze. Prowadzono również zajęcia sekcji tenisa stołowego, grę w szachy, warcaby i brydża, a w okresie zimowym przy MDK działało miejskie lodowisko z wypożyczalnią łyżew. Program Domu Kultury obejmował cykle spotkań, m.in. „Czwartkowe koncerty zespołów muzycznych przy małej czarnej”, „Wtorkowe spotkania z ciekawym człowiekiem”. Podsumowaniem corocznej działalności kulturalnej było Święto Kultury i Sportu organizowane na terenie szkół miasta. Innym ważnym wydarzeniem były Dni Oświaty, Książki i Prasy w Domu Kultury. Na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpiło wielu znanych artystów – Jacek Fedorowicz, Stanisław Mikulski, Jarema Stępowski, Kalina Jędrusik, Barbara Rylska, Janusz Trzciński, zespoły – Filipinki, Trubadurzy, Czerwone Gitary oraz pisarze – Karol Borchardt, Lech Bądkowski, Andrzej Perepeczko, Zbigniew Flisowski i Janusz Łobodziński. 

Bazyli Przybylski pełnił funkcję dyrektora MDK w Rumi do 1991 roku. 

Od 1996 roku siedzibą Miejskiego Domu Kultury jest „Dworek pod Lipami” mieszczący się przy ul. Mickiewicza 19. 

opr. na podstawie książki „Historia Rumi w latach 1945-1990” tom II pod redakcją prof. dr. hab. Błażeja Śliwińskiego

Skip to content