Program Instytucji Kultury MDK Rumia

Działalność MDK Rumia - założenia, cele plan stałych imprez

Miejski Dom Kultury w Rumi jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi działalność kulturalną zgodnie ze swoim statutem uchwalonym Uchwałą Działalność instytucji jest prowadzona zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, dbałością o rozwój szerokopojętej kultury, także o rozwój tradycji kaszubskiej oraz aktywizację lokalnego środowiska. Miejski Dom Kultury w Rumi realizuje zadania i podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, klubami artystycznymi itp. działającymi na terenie miasta i poza nim.


Do głównych zadań realizowanych przez MDK RUMIA należy kształtowanie postaw prospołecznych i kulturalnych, uwrażliwianie i poszerzanie świadomości a także umacnianie fundamentów relacji międzyludzkich wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Poprzez dostępną ofertę instytucja wpływa
również na rozwój pasji, zainteresowań i uważnego postrzegania zmysłami. Integruje społeczność i umacnia poczucie tożsamości i przynależności poprzez działania związane z kultywowanie tradycji. Instytucja realizuje także zadania zlecone przez Organizatora, działa w zakresie jego promocji.

Czytaj więcej. Kliknij i pobierz dokument

Program Instytucji Kultury – MDK Rumia

Skip to content